Aleksandra Radić, BFRPT2

Aleksandra Radic 1.jpg

BAHOVE KAPI sa

ALEKSANDROM RADIĆ

Srbija - Crna Gora - Bosna&Hercegovina

MEDJUNARODNO SERTIFIKOVANA EDUKACIJA ZA BAHOVE PRAKTIČARE ODOBRENA OD

Bach Foundation, Mount Vernon UK

Vesna Stojanović

Vesna Stojanovic.jpg

PROGRAM KURSA BIĆE OBJAVLJEN USKORO

USKORO

Za sve informacije obratite se Vesni Stojanović