SINDROM SERVILNOSTI... piše Vesna Stojanović

Updated: Nov 15, 2018

Sindrom servilnosti - Zašto ljudi „sagorevaju“ na poslu i kako im pomoći - drugi deo

Dok smo u prethodnom delu eseja o sindromu „sagorevanja na poslu“ govorili o osobama sa osećajem prekomerne odgovornosti , kompulsivnog osećaja obaveza , sada ćemo obratiti paznju na osobe koje su previše servilne, prema poslodavcu i kolegama prekomerno voljne da se prilagode drugima pa su posledice iste, sa svim simptomima koje smo već opisali.

“Ovaj tip ličnosti stavlja sebe poslodavcu i kolegama na uslugu ne toliko zbog lične, spontane, odgovorne motivacije već pre zbog patološke unutrašnje prisile i neiskrene samoobmane. On nije srećan i snažan kada čini drugima žrtvujući sebe , već je u samoj dubini duše frustriran.Treba da prepozna da je njegovo ponašanje na poslu daleko od odraza visoko moralnog karaktera kako mu je rečeno i kako veruje da jeste, prosto patološki rezultat potisnute ličnosti.Šta više, on popušta pred bezobzirnim, sebičnim zahtevima drugih. Ovo ponašanje koliko god da je na izgled prijatno jer se žrtvuje za druge veoma je štetno za opisani tip osobe i zbog toga veoma lako upada u sindrom „sagorevanje na poslu“ Lažni moral na koji se često poziva da bi zamenio svoju izgubljenu sreću ne može ni na koji način da promeni situaciju. Naizgled prijatan, spreman da bude eksploatisan i nikad se ne usuđujući da preduzme nešto za sebe lično , podseća na biljku koja raste na negativnoj lokaciji. Njihove kolege i pretpostavljeni u njihovom društvu osećaju najviše simpatiju ali nikada radost.

Nakon uzimanja odgovarajućeg Bahovog preparata oosba može da koristi svoje vrline predanosti i uslužnosti. Služe uzvišenim ciljevima i prepoznaju destruktivne elemente kojima mogu da kažu ne. Dobro se integrišu u društvo ,radnu sredinu ,ali ne gube svoju ličnost.

Na taj način mogu povremeno, svesno da postanu instrument preko kojeg struji božanska energija , a za dobrobit uzvišenih ciljeva.

Kada započnu tretman klijenti u ovom negativnom stanju shvataju da i ne čine dobro drugima tako što trče da im ispune svaku njihovu želju, već upravo suprotno , ometaju svoj i razvojni put svake druge osobe. Kao što izreka kaže „ samo lopov daje više nego što ima“ .Nakon odgovarajućeg tretmana ovog sindroma osoba zna kada treba da kaže da a kada ne, lako se uklapa u radnu sredinu a ne gubi svoj identitet, mudro stoji na usluzi sledeći svoje ciljeve i, pre svega živi u skladu sa svojom životnom misijom. Ona ponosno kaže „Štitim svoju ličnost i zalažem se za svoje potrebe, zaključuje Metčild Šefer. Terapija Bahovim cvetnim preparatimau slučaju pojavljivanja simptoma sindroma „sagorevanje na poslu“ je izuzetno je efikasna u eliminisanju stresa kod oba tipa opisanih ličnosti u ovom eseju i doprinosi uspešnoj profilaksi koja prolazi bez dugotrajnih i vremenski zahtevnih psiho terapija, bez upotrebe lekova i smanjivanja radne sposobnosti i pojave absentizma, zbog čega je toplo preporučujem. Dosadašnje iskustvo u radu sa klijentima ove vrste, je potvrda gore navedenih tvrdnji.

Vesna Stojanović, sertifikovani međunarodni Bahov praktičar

77 views0 comments

Recent Posts

See All